Showing 1–12 of 124 results

SLT694 – Tô đựng soup 2 quai 3.75 x2.75inch

34,000 
Chọn mua

SLT637 – Tô bằng sứ kiểu hàn quốc 8 inch

167,000 
Chọn mua

SLT678 – Tô VIOLET 5.25inch

55,000 
Chọn mua

SLT684 – Dĩa Violet 10.5inch

132,000 
Chọn mua

SLT683 – Dĩa Sou Violet 10inch

153,000 
Chọn mua

SLT682 – Dĩa Soup Violet 8.5inch

108,000 
Chọn mua

SLT570 – Chén đựng gia vị bằng sứ TIFFANY 2.75 inch

13,000 
Chọn mua

SLT564 – Chén bằng sứ TIFFANY 4.5 inch

34,000 
Chọn mua

SLT557 – Đĩa hình bầu dục bằng sứ TIFFANY 14 x 10 inch

195,000 
Chọn mua

SLT552 – Đĩa bằng sứ TIFFANY 12.25 inch

216,000 
Chọn mua

SLT585 – Dĩa bằng sứ 10.5 inch

125,000 
Chọn mua

SLT584 – Dĩa bằng sứ 6.25 inch

45,000 
Chọn mua