Showing 1–12 of 91 results

LED4305W-IH – Chảo sâu lòng chống dính Beet 30cm, W/Okitsumo Coating (Sử dụng bếp từ) – Màu đỏ rượu

477,000 
Chọn mua

LED4285W-IH – Chảo Beet sâu lòng bằng nhôm 28cm, W/Okitsumo Coating (Sử dụng bếp từ) – Màu đỏ rượu

440,000 
Chọn mua

LED4265W-IH – Chảo sâu lòng chống dính Beet 26cm, W/Okitsumo Coating (Sử dụng bếp từ) – Màu đỏ rượu

400,000 
Chọn mua

LED4303W-IH – Chảo rán chống dính Beet 30cm, W/Okitsumo Coating (Sử dụng bếp từ) – Màu đỏ rượu

450,000 
Chọn mua

LED4283W-IH – Chảo rán chống dính Beet 28cm, W/Okitsumo Coating (Sử dụng bếp từ) – Màu đỏ rượu

400,000 
Chọn mua

LED4243W-IH – Chảo rán chống dính Beet 24cm, W/Okitsumo Coating (Sử dụng bếp từ) – Màu đỏ rượu

328,000 
Chọn mua

LED4244W-IH – Nồi Beet bằng nhôm 24cm, W/Okitsumo Coating (Sử dụng bếp từ) – Màu đỏ rượu

549,000 
Chọn mua

LTP1203 – Chảo META 20cm bằng thép không gỉ

558,000 
Chọn mua

LHL5305-IH – Chảo nhôm sâu lòng chống dính Hard&Light Black 30cm (Có thể sử dụng bếp từ) – Màu đen

558,000 
Chọn mua

LHL5243-IH – Chảo nhôm chống dính Hard&Light Black 24cm (Có thể sử dụng bếp từ) – Màu đen

414,000 
Chọn mua

LJM2283B2 – Chảo Lock&Lock Minimal 28cm – Màu đen bóng – Không sử dụng bếp từ

356,000 
Chọn mua

LJM2243B2 – Chảo Lock&Lock Minimal 24cm – Màu đen bóng – Không sử dụng bếp từ

288,000 
Chọn mua