1.ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

 Cách thức đăng ký thành viên như sau: sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mẫu quy định của Locknlock.store, bạn đánh dấu đồng ý vào các điều khoản, khi đó bạn sẽ trở thành thành viên của Locknlock.

Đăng ký thành viên không áp dụng cho những đối tượng sau:
1. Mất tư cách làm thành viên do bị hủy bỏ tư cách làm thành viên

  1. Nội dung đăng ký giả mạo, điền thiếu thông tin hay đánh sai chữ.
  2. Trường hợp bị cho rằng có thể gây ảnh hưởng về mặt kỹ thuật của Locknlock.store  khi đăng ký hội viên.
    Thời hạn chấp thuận đơn đăng ký thành viên được tính từ thời điểm Locknlock.store đồng ý.
  3. HỦY BỎ LÀM THÀNH VIÊN VÀ MẤT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

Locknlock.store sẽ giới hạn và đình chỉ tư cách thành viên trong những trường hợp sau đây:
1. Đăng ký thông tin giả mạo khi gia nhập.
2. Thành viên không thanh toán tiền khi đã đăng ký mua hàng hoá trên Locknlock.store hay các khoản nợ liên quan đến việc sử dụng Locknlock.store.
3. Gây cản trở cho người khách trong việc sử dụng Locknlock.store  hoặc gây mất trật tự trong giao dịch điện tử như ăn cắp thông tin,…
4. Lợi dụng Locknlock.store để bàn luận về chính trị hay có những hành vi vi phạm trật tự công cộng, đạo đức xã hội, vi phạm đến các quy định pháp luật cấm.

3.BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Locknlock.store cần cung cấp các thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện hợp đồng mua bán. Những thông tin sau đây là cần thiết, còn lại sẽ được xem là thông tin bảo mật:
1. Họ và tên.
2. Địa chị.
3. Số điện thoại.
4. ID(trường hợp là thành viên).
5. Mật khẩu (trường hợp là thành viên).
6. Địa chỉ hòm thư điện tử (hoặc số điện thoại di động).
Khi Locknlock.store thu thập các thông tin cá nhân riêng biệt phải có sự đồng ý của người sử dụng (khách hàng).
Locknlock.store không được sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng ngoài mục đích sử dụng chính, không được cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3 mà không được sự đồng ý của người sử dụng.
Locknlock.store có thể sử dụng thông tin của người sử dụng trong những trường hợp sau đây:
1. Cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết về người sử dụng (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại) cho công ty vận chuyển khi phải thực hiện giao hàng.
2. Cung cấp dữ liệu không thể nhận dạng rõ đặc điểm đặc trưng của cá nhân nhằm phục vụ cho công việc điều tra thị trường, nghiên cứu kỹ thuật và báo cáo thống kê.
3. Cần thanh toán tiền cho các giao dịch hay mua bán hang hoá.
4. Cần xác nhận của bản thân nhằm tránh bị đánh cắp thông tin.
5. Có lý do bất khả kháng tuân thủ theo pháp luật và quy định chung.
Trường hợp Locknlock.store nhận được sự đồng ý của người sử dụng theo khoản 2 và khoản 3, phải thông báo cho người sử dụng biết các thông tin liên quan đến bên thứ 3 (người nhận cung cấp dịch vụ, nội dung thông tin và mục đích của dịch vụ cung cấp), mục đích sử dụng và mục đích thu thập thông tin, thông tin nhận dạng người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân ( bộ phận, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc khác…)
Người sử dụng có thể yêu cầu Locknlock.store chỉnh sửa lỗi và cho biết thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, Locknlock.store có nghĩa vụ nhanh chóng thực hiện đầy đủ theo yêu cầu trên. Khi người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa lỗi, Locknlock.store không được sử dụng các thông tin cá nhân cho đến khi khắc phục xong lỗi đó.
Locknlock.store sẽ hạn định người quản lý chung nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân, tóm lược các thông tin đó đồng thời chịu tất cả trách nhiệm về bồi thường thiệt hại cho người sử dụng do làm mất, mất trộm, để lộ hay làm giả mạo các thông tin cá nhân bao gồm số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng…
Locknlock.store hay người thứ 3 nhận thông tin cá nhân từ Locknlock.store phải hủy ngay các thông tin cá nhân khi đã thực hiện xong mục đích nhằm cung cấp thông tin hay thu thập thông tin.